Varování před napodobeninami

Často se nás ptáte jaký je rozdíl mezi svítidly CACAN a jejich napodobeninami. Nejspíše přemýšlíte zdali případná úspora při nákupu levnější napodobeniny  vyváží předpokládaný kompromis.

My Vám tuto otázku nezodpovíme, ale seznámíme Vás s některými skutečnostmi, které nejsou zřejmé z katalogů, ani o nich neuslyšíte z podmanivých projevů některých prodejců. Po této krátké instuktáži Vás už nikdo nenapálí. Věnujte tématu jen několik minut.

Intenzita světla

Důvodem vzniku stomatologického osvětlení CACAN je zcela zásadní potřeba vyrovnat vysoké rozdíly světelné intenzity operační lampy (20 000 - 30 000 lux) a okolím operačního pole, které je bez užití našich svítidel velmi často podsvětlené (500 - 800 lux). V takovém případě hovoříme o kontrastních světelných polích o poměru intenzit 1:40. V tomto prostředí je zrak stomatologa vystaven nadměrnému zatížení při akomodoaci zraku mezi těmito intenzitami. Svítidla CACAN jsou již 20 let jediná, která dokáží zabezpečit mnohem přijatelnější poměr 1:4

Vytváříme-li vysoké světelné rozdíly mezi operační plochou a okolím, mezi kterými musí zrak neustále akomodovat, dochází k předčasné únavě zraku a výraznému snížení zrakových schopností již v řádu několika hodin, dlouhodobě pak k trvalému poškození zraku.  Při únavě zraku se vytrácí schopnost vidět jemný detail, kontrast se snižuje, odstíny barev splývají viz. obrázek vpravo.

                       

Svítidla CACAN jsou konstruována pro maximální účinnost, aby dokázala vytvořit plynulý přechod z vysoké intenzity operační lampy do jeho okolí. Z opakovaného měření víme, že napodobeniny nedokáží  dosáhnout našich světelných intenzit a proto ani nemohou dobře vyřešit problematiku osvětlení stomatologických ordinací.  Při konfrontaci s tímto faktem sahají prodejci imitací k argumentaci typu: "CACAN svítí zbytečně moc." Ne nesvítí. Je to jediné stomatologické svítidlo, které dokáže řešit problém s akomodací zraku při použití velmi intenzivní OP lampy. Požadované hladiny osvětlenosti s plynulými přechody jsou následující: 

Konstukce svítidel CACAN

Svítidla CACAN se vždy vyznačovala kvalitním zpracováním, vysokou efektivitou a dlouhodobou životností. Vzhledem k faktu, že jsou svítidla pořizována na cca 20 let, volíme pouze nedegradující materiály a veškerou elektroinstalaci včetně elektronických řídících jednotek ukládáme mimo světelný prostor, kde by byla zkrácena jejich životnost.

Podmínkou vytvoření dokonale difúzího světla s dostatečnou intenzitou je světelná parabola, usměrňující tok i těch světelných paprsků, které vychází z trubic směrem vzhůru. Na obrázku níže jsou černou barvou znázorněny paprsky směřující na praovní plochu, červenou barvou poprsky nepřímého světla, kterté se nepodílí na osvětlení praconího prostoru. Důležité! Světelné paprsky jsou na pracovní plochu dodávány z celé plochy svítidla rovnoměrně z různých směrů, pod různými úhly. Jen tak se může jednat o difúzní světlo, které netvoří stíny a nepříjemné odlesky.

Difúzní rastr CACAN - pokovená mřížka zajišťující usměrnění světelného toku. Zabraňuje oslnění personálu. Úhel rozptylu 0 - 45°.

      

Difúzní rastr CACAN CDP  - prismatický difuzor disponující na spodní straně  tisíci drobnými kužely, rozptylující světelný tok pod úhlem 45°.

       

 Vzhledem k efektivní konstrukci svítidel můžeme instalovat do svítidel trubice 28W a dosáhnout vynikající intanzity až 4 500 lux. Zároveň použitím nižší watáže eliminujeme vznik nežádoucího tepla! Nízká spotřeba energií není primárním cílem konstruktérů, přesto se dá říci, že jsme i v tomto ohledu špička na trhu. 

          

U napodobenin se setkáváme s absencí parabol, nebo nahrazováním parabol hliníkovým, někdy dokonce pozinkovaným plechem takového tvaru, který nedokáže dopravit světelné paprsky okolo zářivkové trubice směrem dolů. Místo toho je odrazí zpět do trubice, což znamená jejich ztrátu. Difúzní mřížka má oproti diamantové mřížce CACAN na horní straně rovné plošky, což znamená další 20% ztrátu světelného toku odraženého zpět do svítidla. Celková ztráta světelného toku se pak pohybuje okolo 50%, se současnou ztrátou difúze.

       

Srovnejte si efektivitu transportu světelného toku do pracovního prostoru ( černá barva - efektivně dopravené světlo na pracovní plochu). Běžná svítidla tohoto typu dodají na pracovní plochu ve výšce opěrky hlavy jen cca 2 000 lux a to je pro snížení kontrastu s OP lampou intenzita nedostatečná. Považujeme tudíž argumentaci některých dealerů napodobenin ohledně přehnané intenzity svítidel CACAN za úmyslně zavádějící. Červené paprsky jsou ty, kterté se nezapojí do osvětlení pracovního prostoru a těch je u napodobenin 50% i více.

       

Tak je tomu například u svítidel opavské firmy INGE, která dnes vyrábí Dentasuny. Na fotce si můžete všimnout, že kabeláž i elektronika je součástí světelného prostoru. Kabeláž je navíc na stěny svítidla připevněna lepidlem. Ke svítidlu jsme se dostali, jak jinak, než při opravě. Paní doktorka se nemohla domoci žádného servisu dodavatelské firmy.

            

V dalším případě se výrobce difúzí nezabývá vůbec a jeho prodejce sází spíše na marketing. Zde parabola chybí úplně a polovina světelného toku odchází směrem vzhůru. Takováto konstrukce nedodává na pracovní plochu dostatečný světelný tok a tedy neřeší problém s akomodací zraku. Aby výrobce ztrátu světelného toku nahradil, instaluje do svítidla světelné zdroje 6x54W  (CACAN 6x28W). Užité zdroje mají vliv na přehřívání vnitřního prostoru svítidla a další zkracení životnosti trubic, kabeláže i elektroniky. V letních měsících je svítidlo zdrojem nežádoucího tepla. 

 Pořídili jsme ještě další fotografie produktů stejného výrobce označené jinou značkou. Tento produkt je prezentován jako speciální stomatologické svítidlo a jeho prodejci se označují jako specialisté osvětlení stomatologických ordinací. Svítidlo je totožné s výše uvedeným, jen je osazeno místo difuzní mřížky mléčným plexisklem. Plexisklo je zcela hladké a tak usměrňuje světelný tok převážně pod úhlem 90%, tj. kolmo dolů, což nevytváří požadovanou směrovost, tedy difúzi světla. Na prvním obrázku jsou patrné otvory, kterými má odcházet přebytečné teplo. Těmi se ale do svítidla práší. Skutečnou cenu takovéhoto zařízení odhadujeme na 4 - 6 000.- Kč. To je cena, která by snad dokázala vykompenzovat podstoupené kompromisy.