Světlo není jenom odstín

Různá profesní zaměření mají rozdílné nároky na světlo a jeho charakter. Profese zubního lékaře je z hlediska světelných podmínek velmi specifická. Světelné nároky se liší i podle dalšího členění této profese. Například ortodoncie má svá vlastní specifika. Nejinak je to i v případě zubních techniků, jejichž světelné požadavky se od světelných požadavků stomatologů liší. Chtěli bychom tyto rozdíly charakterizovat a popsat světelné potřeby jednotlivých profesí. Na základě těchto informací budete moci poznat produkty, které nabízejí komplexní řešení osvětlení pracovních ploch, operačního pole a jeho okolí.

 

Světelné podmínky ve stomatologických ordinacích

       V každé stomatologické ordinaci najdeme řadu světelných zdrojů, které jednotlivě, nebo v kombinaci vstupují do pracovního procesu a ovlivňují jak zrakovou, tak psychickou pohodu zúčastněných osob. Studie ergonomie pracovního prostředí ukázaly, že vysoká světelná intenzita OP-lampy (20 000lux) okamžitě zvýší na počátku pracovního dne uvedené schopnosti, avšak je-li rozdíl světelné intenzity OP-lampy a okolí pracovního pole příliš kontrastní, nastává problém s akomodací zraku a dochází k rychlé únavě zraku. U zubních lékařů, kteří musí přenášet mnohokrát denně pozornost mezi poli různé svítivosti, dochází k častému oslnění a rychlejší únavě zraku, která se projevuje snížením rozlišovací schopnosti, pracovním nepohodlím a vede i nižší pracovní výkonnosti. Podle této studie, se únava zraku nejefektivněji zpomalí, je-li vytvořen mezi světelnou intenzitou OP-lampy a okolním pracovním prostředím poměr 1:4.

      Stejný problém nastává, když se má oko zubního lékaře přizpůsobovat značným rozdílům spektrální skladby jednotlivých světelných zdrojů. Připomeňme si, že se nám v ordinaci mísí několik různých zdrojů světla. Jedná se o operační osvětlení, osvětlení na násadcích, okolní osvětlení operačního pole, ale i skutečné denní světlo. Operační osvětlení s halogenovým zdrojem nám do pracovního prostředí zasahuje velkou měrou. Jednak svou vysokou svítivostí 20 000 lux ale také teplotou chromatičnosti, která se u tohoto zdroje pohybuje okolo 3 000 K. V současnosti se objevuje snaha marketingové lobby o prosazení zářivkových trubic s teplotou chromatičnosti 6 500 K do všech oblastí, bez ohledu na jejich specifika. A to i s vědomím, že značný rozdíl spektrální skladby je pro oko dlouhodobě neméně náročný, jako rozdíly světelných intenzit. Vzhledem k potřebě objektivního barevného podání se nedá ve stomatologické ordinaci pracovat s osvětlením o teplotě chromatičnosti 3000 K. Takové osvětlení věrné barevné podání neposkytuje. Pro kombinaci světla OP lampy, s dalšími zdroji světla v ordinaci, je nejoptimálnější použít osvětlení s teplotou chromatičnosti 4000 K nebo 5300 K. Taková skladba vychází pro zubní ordinaci jako optimální řešení, za současného zachování dobrého indexu barevného podání. Tento fakt je rovněž ověřen více než desetiletou zkušeností stovek stomatologů v České republice a tisícovek v celé Evropě.

Zářivkové trubice a jejich široké spektrum

 V nabídce významnějších výrobců zářivkových trubic najdeme stovky variant trubic dělené podle výkonu, indexu barevného podání i teploty chromatičnosti. Jsou to světelné zdroje pro široké i speciální použití. Šíře nabídky vychází z různorodosti potřeb v osvětlování různých odvětví. Můžeme vidět trubice například pro potravinářství, nemocnice, letiště, knihovny, trubice do nízkých teplot, trubice napodobující denní světlo, trubice pro diagnostiku kožních abnormalit, nebo dokonce trubice, které vám mohou dodat energii. Rozhodně se trubice nedělí na běžné a plnospektrální, jak by mohlo být mylně chápáno na základě informací v PR článku v předchozím vydání tohoto časopisu. Oslovili jsme Ing. Luboše Kruliše, který je odborníkem firmy OSRAM Česká republika, s.r.o. a zeptali jsme se na pojem plnospektrálního osvětlení.

 

Ing. Luboš Kruliš, Osram ČR Praha

„V naší nabídce jsou zářivkové trubice s Ra 98 a 6 500 K již několik let, ale rozhodně je nenazýváme plnospektrálními. Takové označení je i přes jejich vysoké Ra poněkud nadnesené. Plného spektra zatím žádný výrobce nedosáhl. Tyto trubice označujeme Color proof, mají vynikající index barevného podání a jsou ideální pro polygrafický průmysl, grafické podniky, fotografické laboratoře a pracoviště kontroly či porovnávání barev v průmyslu. Pro dlouhodobou práci ve stomatologické ordinaci by bylo vhodnější použít spíše trubice s  Ra 93 a nižší teplotou chromatičnosti 4000 nebo 5400 K a to především vzhledem k souběžnému používání operačního osvětlení, které se vyznačuje právě nízkou teplotou chromatičnosti. Rozhodně bych si ale před nákupem zkontroloval ceny zářivkových trubic, protože se setkáváme i s tím, že trubice prezentované jako speciální, zdravé apod. výrazně převyšují námi běžně vyráběné trubice s naprosto stejnými vlastnostmi. Maloobchodní cena zářivkové trubice s nejlepším indexem barevného podání Ra 98 Color proof L58W/954 činí pro zajímavost 187.- Kč

 

Světelné podmínky v ortodoncii

Zubní lékař pracuje v minimálním prostoru – dutině ústní s nutností vnímat detail a sebemenší kontrast. U ortodontistů k těmto problémům přistupuje ještě mnohdy složitá čitelnost značení zámků a kroužků. Základními požadavky na dosažení světelné a tím i pracovní pohody je přirozená barva světla s difúzním charakterem, eliminujícím tvorbu stínů a odlesků kovových nástrojů a materiálů. V ortodoncii se tolik nepracuje s volbou barevných odstínů, proto se dá použít takové světelné spektrum umělého osvětlení, které se dobře mísí s denním světlem, ale i se světlem operační lampy. Osvětlení bez odlesků a se sníženou tvorbou stínů se vyznačuje kvalitním světelným rastrem. Pro tento obor byl v minulém roce představen nový prismatický rastr CDP, jenž zabezpečuje velmi jemný rozptyl, který je příjemnější i pacientům, kterým osvětlení svítí do tváře. Nezanedbatelnou potřebou ve všech ordinacích je poměr nepřímého světla, který by měl tvořit optimálně 60 % a více. Je tomu tak proto, že čím vyšší je podíl nepřímého světla, tím déle si lékař v průběhu pracovní doby zachovává schopnost vnímat detail.

 

         MUDr. Eva Nesměráková, ortodontická ordinace Mělník

 

Před více než 8 lety jsem nutně potřebovala řešit osvětlení okolí operačního pole, protože mému zraku začal činit přechod z vysoké intenzity operačního pole na asistenční stolek se zámečky, kroužky a dalším instrumentariem o nižší světelné intenzitě, objektivní potíže. Někdy mi trvalo až několik sekund, než se můj zrak v nižší intenzitě zorientoval a to byl pro pracovní tempo naší ordinace velmi nepříjemný fakt. Rozhodla jsem se pro renomovanou značku, protože jsem se chtěla vyhnout špatné investici, kterých jsem za sebou měla již několik.

Dostalo se mi tak světelných pracovních podmínek, bez kterých si již nedovedu svou práci představit. V roce 2008 jsem přikoupila na druhé křeslo stejné osvětlení a konečně si tak sjednotila obě pracovní pozice. Musím říci, že mnohdy používám jen toto osvětlení bez použití operační lampy, protože má charakter denního světla a hlavně eliminuje odlesky od kovových zámečků, což je u operačního osvětlení dosti častý jev. Přestože mám potíže se čtením a snad jen na letní dovolené mám světla opravdu dost, v pracovním prostředí s kvalitním osvětlením CACAN nemám nejmenší potíže jak se zrakovou ostrostí, tak s přechody intenzit, které se prý snížily z poměru 1:40 na 1:4.

 

Světelné podmínky v zubní laboratoři

 

Práce zubního technika je prací zrakově velmi náročnou. Je při ní nutné rozlišovat drobné detaily a barevné odstíny, a to často v terénu, kde je jen minimální kontrast jasů a barev. Nedokonalé zrakové vjemy znesnadňují práci, chyby při jejich interpretaci pak mohou způsobovat, že výrobky mají určité nedostatky. Nejdůležitějším faktorem pro správnost vjemů je tedy správné osvětlení a zraková pohoda zubního technika.

 

Za optimální je třeba považovat osvětlení, které se svým spektrálním složením i intenzitou blíží přirozenému dennímu světlu. Pro charakteristiku denního světla máme několik měrných jednotek. Intenzita osvětlení je udávána v luxech. Ta je důležitá pro schopnost efektivního zaostření zraku. Ostré vidění je podmíněno dostatečnou intenzitou, neboť přes úzkou štěrbinu oční čočky musí projít dostatečné množství fotonů. Při nedostatečném osvětlení se citlivost oční sítnice snižuje a oční čočka se roztahuje, aby propustila více světla. To má však za následek rozostření zraku. Pro práci laboranta je optimální dosáhnout na pracovní ploše intenzity 3 500 lux a více. Teplota chromatičnosti, jež vyjadřuje barvu světla se uvádí se v jednotkách Kelvin (K) a pro barevné podání pozorovaného objektu obdobné jako v přirozeném denním světle je třeba teploty chromatičnosti vyšší než 4 000 K. Další jednotkou je všeobecný index barevného podání (Ra) a vyjadřuje stupeň shodnosti vjemu barvy pozorovaného objektu osvětleného umělým světlem a barvy téhož objektu osvětleného přirozeným světlem. Pro práci v zubní laboratoři pro výběr barvy, dle stupnice VITA, je doporučována hodnota Ra vyšší než 85. Neméně důležité je difúzní světlo, tedy světlo, které netvoří ostré stíny. Zubní technik si často stíní rukama, nebo hlavou a jen velkoplošnější a dobře rozptylované světlo umožní redukci stínů a tedy ideální podmínky pro jeho oči.

 

 

Markéta Volrábová, vedoucí oboru Diplomovaný zubní technik na Vyšší odborné škole zdravotnické Dr. Ilony Mauritzové, s.r.o.

 

Vyšší odborná škola zdravotnická Dr. Ilony Mauritzové připravuje studenty na profesi zubní technik. Během svého tříletého studia se seznámí se všemi druhy stomatologických náhrad, od jednoduchých po ty nejsložitější.

Vyšší odborná škola zdravotnická Dr. Ilony Mauritzové připravuje studenty na profesi zubní technik. Během svého tříletého studia se seznámí se všemi druhy stomatologických náhrad, od jednoduchých po ty nejsložitější.

 

Snažíme se pro studenty vytvářet takové podmínky, které jsou co nejbližší skutečné práci v zubních laboratořích. A tak mají možnost nejen se seznámit s novými technologiemi a materiály, které jsou k dispozici na dentálním trhu, ale také s nimi pracují. Za zmínku stojí to, že jsme jediná škola v České republice, která vyučuje celokeramické systémy, kdy si studenti sami použitím CAD/CAM technologie vytvoří kapny, na které potom keramiku napalují. Bez těchto technologií by se krok s dobou držel jen obtížně a naše škola by nemohla produkovat konkurenceschopné absolventy. O vysoké úrovni odborné vyspělosti našich studentů svědčí jejich pravidelné umisťování na předních příčkách v odborných soutěžích. Více než 4 roky užíváme pro osvětlení pracovních míst budoucích zubních techniků osvětlení CACAN, které nám zajišťuje osvětlení, jež napodobuje skutečné denní světlo. Další výhodou je, že při tomto osvětlení je barevná škála používaných vzorníků zcela přirozená, kdežto pod běžným osvětlením se vše zbarvuje do žluta. V neposlední řadě stojí za zmínku fakt, že při tomto osvětlení není zrak tak zatěžován a oči tzv. „nebolí“. Ve vysoce účinných svítidlech jsou od výrobce instalovány trubice Philips 965, které mají RA 93 a teplotu chromatičnosti 6500 K. Dnes jsou takové trubice módně nazývány plnospektrálními. Když přihlédneme k vysoké intenzitě 4000 lux, kterou běžná svítidla nedosahují, těžko bychom dokázali vytvořit studentům lepší podmínky. Svítidla jsou pro naši práci vhodná i vzhledem k difúznímu rozptylu světla, který díky hustému světelnému rastru netvoří ostré stíny. Svítidel jsme si všimli na stomatologické výstavě Pragodent, kde jimi byly osvětleny pracovní pozice soutěžících v soutěži zubních techniků DENT CUP. Možná, že i shodné pracovní podmínky přispěly k naší úspěšné reprezentaci v tomto klání.