LED ve stomatologické ordinaci

OP lampy stomatologických souprav jsou dnes již standardně osazovány LED technologií. Stejně tak i světelné mikromotory a turbíny. V současné době se navíc nabízí možnost sjednotit veškeré světelné zdroje do jednoho homogenního celku s výhradně LED světelnými zdroji. Na trhu jsou totiž velkoplošná LED stomatologická i doplňková svítidla. Takové prostředí pak působí velmi přirozeně, poskytuje podmínky k dokonalému zrakovému výkonu a neunavuje zrak jako kombinace různých světelných zdrojů (LED, halogen, xenon, zářivky apod.)
Vysoký index barevného podání CRI

Důvodem masivního přechodu na LED technologii jsou její všestranně výhodné vlastnosti. LED didody překonávají svou spektrální skladbou o několik tříd i nejvyspělejší zářivkové trubice. Donedávna byla spektrální skladba spíše teoretickou otázkou, což bychom rádi změnili a uvedli vás do tématu i obrazně. Proč, se dozvíte vzápětí. Rozklad světla zná každý z nás a viděl ho mnohokrát. Nevěříte? Asi nejstarším příkladem rozkladu světla je tvorba duhy.  Zde se na okrajích dešťových kapek rozkládá bílé světlo na jednotlivé barevné složky, které se odrážejí na vnitřní stěně kapky a opouštějí ji pod různými úhly. Kapky, které jsou ve stejné úhlové vzdálenosti od zdroje světla, se pak jeví, jako by měly stejnou barvu. Proto má duha tvar kruhu, případně jeho části.

My jsme provedli rozklad spektrální skladby světla hranolovým spektroskopem, který převádí bílé světlo, stejně jako kapka vody, na jeho barevné složky. Průměr kolimátoru je shodný s čočkou mobilního telefonu, a tak je možné zaznamenat spektrální skladbu jakéhokoliv zdroje světla.

     

Na obrázcích níže je zobrazen rozklad spektrální skladby různých světelných zdrojů. 

 1. denní světlo  

Na obrázku č. 1 je rozklad přirozeného denního světla. Zde jsou dobře patrné kompletní barevné spektrum, ve kterém jsou obsaženy všechny vlnové délky. Jedná-li se tedy o plynulé přechody se souvislou spektrální škálu, nazývá se spojitým spektrem.

  2. běžná zářivka < 90

Na obrázku č. 2 můžete vidět rozklad světla běžné zářivkové trubice, používané stále v mnoha ordinacích. Jedná se o trubice s indexem barevného podání nižším než 80 Ra. Tyto trubice jsou stále v prodeji a jedná se o trubici, kterou s největší pravděpodobností dostanete v prodejně s elektro, nebo když necháte výměnu na údržbáři na poliklinice.

  3. "plnospektrální" zářivka

Zajímavý je obrázek č. 3, kde je rozklad světla tzv. „plnospektrální“ zářivkové trubice. Zde je možné vidět, že i přes takové označení některé barvy zcela chybí, některé jsou v jiném zastoupení než u denního světla. Spektrum není bohužel vůbec plné a není ani spojité, přechody nejsou plynulé. Takový výsledek mnoho z vás asi překvapí. Především pak ty, kteří investovali v posledních letech do tzv. „plnospektrálního osvětlení“. Nabízí se otázka, zdali prodejci takového osvětlení klamou vědomě, či nevědomě.

 4. Clair, Halo, Brite, Triton

Na obrázku č. 4 je zaznamenán rozklad spektra power LED užívaných ve svítidlech CACAN. Spektrum je svým charakterem téměř totožné s přirozeným denním světlem. Dokud jsme měření neprovedli sami, bylo pro nás taková shoda těžko uvěřitelná. Spektroskop s sebou míváme na výstavách, kde vám shodu rádi předvedeme.

Přáli byste si provést spektrální analýzu s měřením světelných hodnot Vaší ordinace? Objednejte si naše měření, které provádíme po celé ČR.

Chcete znát i další vlastnosti moderních LED technologií?

 Dlouhá životnost a nulová údržba

Mezi výhody LED patří nesrovnatelně delší životnost. U zářivek je obvyklý údaj 8 000 - 20 000 hodin, u klasických žárovek 1 000 – 2 000 hodin. Pro výkonné LED se uvádí životnost 40 000 hodin, což by v běžné stomatologické praxi mohlo znamenat cca 20 let. Za tuto dobu jste zářivky ve  svítidle vyměnily minimálně 3x. Po této době LED diody nepraskají, dioda se pouze dostává na 75 % svého původního výkonu. Pokud těleso svítidla přežije dobu životnosti diod, světelný pás diod se snadno vymění za nový s plnou intenzitou. Pro využití ve stomatologii je také vítané, že se nezkracuje životnost diod jejich častým smíváním či vypínáním. Jinak tomu je u žárovek a zářivek, kde se dá počítat s tím, že pokud za den zatížíte tyto světelné zdroje více jak sedmi těmito cykly, zkrátíte jejich životnost na polovinu.

Vysoká účinnost, úspora energie

LED diody se ukazují jako výjimečné i vzhledem ke své účinnosti. Zatím co například u žárovek, vzniká ze spotřebované energie 95 % tepla a na světlo je přetvářeno jen 5 % energie, efektivita takového zdroje je kolem 10-15 lm/W. U moderních LED diod se efektivita dostává až ke 120 lm/W. Z tohoto faktu vyplývá značná úspora elektrické energie, která se u velkoplošných stomatologických svítidel pohybuje až okolo 70 % oproti běžným zářivkový svítidlům.

Srovnání spotřeby stomatologického svítidla s LED diodami a zářivkovými trubicemi

Kdo má rád čísla a zajímá se o možnou úsporu moderních technologií, může si kdykoliv poměřit spotřebu čehokoliv na https://www.vypocitejto.cz/energie/spotreba-elektriny.html

My jsme do systému jsme zadali 52 hodin týdně a cenu 3,8 Kč/kWh. Srovnali jsme svítidlo Dentasun 6x54 W s moderním Clair LED a zjistili, že roční úspora na spotřebě el. proudu je 2 225.- Kč.

Nutno poznamenat, že při použití zářivkových trubic 54 W dochází také ke značným tepelným ziskům, které působí v letních měsících na pracovní pohodu velmi neblaze. Při použití klimatizace bychom museli do tabulky dosadit další proměnnou…

Typ svítidla

Zářivkové svítidlo 6 x 54 W - 320 W

LED svítidlo Clair - 104 W        

Průměrná životnost zářivky

10 000 hodin

40 000 hodin

Spotřeba el. energie/1 rok

878 kWh

282 kWh

Náklady na 1 den svícení 1

9 Kč

3 Kč

Náklady na 1 rok svícení 1

3297 Kč

1072 Kč

Náklady za dobu životnosti

65940 Kč  (nutno přičíst ještě 2-3x výměnu trubic)       

21440 Kč

Emise CO2/1 rok 2

439 kg

141 kg

1 Výpočet vychází z průměrné ceny 3,8 Kč/kWh

2 0,5 kg CO2/kWh

 

Ekologie

 LED osvětlení je velmi šetrné k životnímu prostředí. Ve srovnání s běžnou žárovkou, nebo zářivkou se nižší spotřebou el. energie nepodílí takovou měrou na produkci CO2. LED světelné zdroje jsou energetiky méně náročné na výrobu a dají se plně recyklovat. LED osvětlení neobsahuje rtuť ani těžké kovy jako je tomu například u zářivek.

Startovací čas

Startovací čas do 100 % výkonu může být u některých zářivkových trubic i 2 minuty. LED startují na 100 % výkon okamžitě.

 

Shrňme tedy výhody a nevýhody osvětlení LED

 + výborné barevné podání Ra 94

+ okamžitý plný výkon

+ tichý zdroj světla

+ šetrné k životnímu prostředí, recyklovatelné, neobsahují rtuť, kadmium jako zářivky

+ LED osvětlení je odolné vůči teplotním změnám a vibracím

+ Snadno „stmívatelné“ bez změny barvy

+ snadná instalace, levná údržba a provoz

-  vyšší pořizovací cena na počátku, dlouhodoběji je však výhodnější

Kontaktní formulář